Asil Dernek Üyeliği

 Madde-3 DERNEĞE ÜYE OLMA

Derneğin asil ve onursal olmak üzere iki tür üyesi vardır.

        a)Asil Üye:Medeni haklara sahip olan, Fakülte/Yüksekokulların Hemşirelik lisans mezunu hemşireler ile hemşireliğe eş değer sağlık memurluğu lisans mezunları yönetim kurulu kararı ile asil üye olabilirler.

     b)Onursal Üye: Medeni haklara sahip olan, Fakülte/Yüksekokulların Hemşirelik lisans öğrencileri ve hemşireliğe eş değer Sağlık Memurluğu lisans öğrencileri onursal üye olurlar. Genel kurulda oy hakları olmayıp, yönetim ve denetim kuruluna seçilemezler. İsterlerse aidat ödeyebilirler. Onursal üyeler mezuniyet belgeleri ile yazılı başvuru yapmaları halinde asil üye olurlar.

Türk vatandaşı olmayan hemşirelerin derneğe üye olabilmesi için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka, o yabancının Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması gerekir.

Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan yazılı müracaatları en çok otuz gün içinde kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.

Madde-4 ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Her üye yazılı bildirmek kaydı ile dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Derneğin amaçlarına aykırı hareket eden üyeler yönetim kurulunun kararı ile dernek üyeliğinden çıkarılırlar.

Dernekten çıkarılan üye, yönetim kurulunun verdiği karara Genel Kurulda itirazda bulunabilir. Genel Kurul kararını kabul etmeyen ve üyeliğine son verilen üyeler derneğin merkezinin bulunduğu şehirdeki mahkemeye müracaat edebilirler.

Derneklere üye olma hakkını kaybeden üyelerin üyeliklerine yönetim kurulunca son verilir.

Üyelik aidatını 2 yıl üst üste ödemeyenlere yazılı uyarı yapılır. Uyarı sonrası aidatını 3 ay içinde ödemeyenlerin üyeliği yönetim kurulu kararı ile sona erer.

Madde-5 ÜYELERİN HAKLARI

Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır ve üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

Madde-21 ÜYE AİDATLARI

Üyelik ve Giriş aidatı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve günün koşullarına göre değiştirilebilir. Aidatların ödenmesinde teknolojik yenilikler (Kredi kartı, ATM kartı, Mail Order, internet v.b.) uygulanabilir. Aidatların yıl içinde en geç haziran ayı sonuna kadar ödenmesi zorunludur.

Dernekten çıkan veya çıkartılan üye üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır. Onursal üyeler ödenti vermek zorunda değildirler.

ÜYELİK AİDATININ AŞAĞIDA BULUNAN

İKİ HESAPTAN BİRİNE YATIRILMASI GEREKMEKTEDİR.

  • İş Bankası A.Ü. İbn-i Sina Hastanesi Şb    : 4364-0054585 nolu yada IBAN No: TR52 0006 4000 0014 3640 0545 85

ÜYELERİMİZE SAĞLANAN OLANAKLAR

  • Her üyeye Hemşirelik Araştırma Geliştirme Dergisi’nin 1999 yılından bu yana yayınlanmış tüm sayıları web sitemizde sürekli erişime açıktır.
  • Üyelerimize düzenlenen organizasyonlardan faydalanmalarını kolaylaştırmak için kayıt ücreti indirimlidir.
  • Derginin çıkan yeni sayıları üyelerimizin mail adreslerine pdf dosyası olarak gönderilecektir.

"ASİL ÜYELİK" KOŞULLARI

Genel Şartlar :Lisans HEMŞİRE diplomasına sahip olmak

Gerekli Evraklar

  • Üyelik başvuru formu (Formda bilgiler doldurup kaydet ile devam edilir. Ekranda çıkan ve bilgilerinizin bulunduğu sayfanın çıktısını alarak imzalanır)
  • 2 Adet vesikalık fotoğraf (Aslı)
  • Banka dekontu veya posta çeki (Yıllık Üyelik Aidatı 60 TL'dir)
  • Mezun olunan okula ait en az lisans diploma örneği veya okul çıkış belgesi
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi

NOT: Üyelik Formunu kaydettikten sonra yazdırın ve imzalayınız ve diğer üyelik başvuru belgeleri ile aşağıdaki adrese eksiksiz olarak gönderilmesi gerekmektedir. Üyelik evraklarında eksiklik ve yanlışlık olanlar internet web adresimizde DUYURULAR kısmında bildirilecektir.

Evraklarınızı "Tuğba ALTUNTAŞ" adına

aşağıdaki adrese gönderiniz.


Adres: Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Şükriye mah. Plevne Cad. Aktaş Kavşağı No:5

06340 Altındağ/ANKARA

HEMAR-G Üyelik Komisyonu

Tüm hakları Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği'ne aittir, izinsiz alıntı yapılamaz.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş tasarım, kodlama, hosting Bey Bilgisayar